L’equip de govern té la intenció de canviar els plans previstos per a la zona de Can Draper, a l’entrada del poble, i dissenyats en el seu dia a través de la participació ciutadana, en un canvi radical que res té a veure amb l’interès públic.

 

PAUM

Pla original Can Draper

L’àrea de Can Draper tenia prevista una construcció d’habitatges, alguns d’ells protegits, de tipologia diferent a l’habitual de l’Ametlla. Uns blocs petits per donar resposta a una demanda d’habitatge més adequat per a dos grups de població que tenen complicat quedar-se a viure al seu poble: la gent jove i la gent gran.

Habitatges

Situació dels nous habitatges previstos

Aquests plans, aprovats en el seu dia mitjançant la participació ciutadana, es volen canviar per instal·lar-hi una gran superfície comercial.

Més enllà dels interessos polítics que hi hagi hagut darrere de tal “adjudicació”, és important dir les coses clares. Es tracta d’una cadena de supermercats que agrada, que és “de casa” i que, estem segurs, molts dels nostres ciutadans freqüentarien de bon grat.

Tanmateix, això en cap moment justifica l’impacte que tindrà la seva construcció just a l’entrada del poble. A continuació, les principals conseqüències del nou projecte socioconvergent:

 

Col·lapse vial

Per si no fos ja un tràngol l’entrada al poble en hora punta, no cal ser un geni per imaginar-se a quins nivells arribarà el trànsit si un supermercat tan freqüentat s’instal·la just a l’entrada de l’Ametlla.

No està previst cap canvi en els carrers o rotondes i, per tant, la infraestructura vial que tenim a dia d’avui haurà d’absorbir tot aquest trànsit nou.

Segons l’estudi de mobilitat, el trànsit augmentarà des d’un 499,8% en dia feiner, fins a un 1159,5%. Dels 630 viatges actuals diaris passem a fins l’esbojarrada xifra de 7.305 viatges en dissabte.

 

informe

Extracte de l’estudi de mobilitat

 

 

Contaminació:

Els nivells de contaminació a la zona de Can Draper també augmentaran de manera desproporcionada. En Kg de CO2, per exemple, hi haurà un augment d’un 777,78 % en dia feiner. De 207 Kg a 1.610 Kg. Repetim, en dia feiner!

 

contaminacio

Extracte de l’informe mediambiental

 

 

Impacte paisatgístic
És evident que l’impacte visual que tindrà una construcció d’aquesta mena serà desproporcionada. La imatge de l’Ametlla en passar-hi per la C-17 quedarà extraordinàriament condicionada per aquest equipament.

 

paisatge

Plànol dels nous equipaments previstos

 

 

Així no es fa poble

Se’ns presenta l’excusa de “fer poble”. No ens deixem enganyar! Combinar usos comercials amb l’habitatge significa mesclar-los amb petits comerços contigus. En cap cas significa partir un pla d’habitatges en dos i destinar-los a activitats diferents.
Participació ciutadana

I a tot això, l’alcalde va re-confirmar en sessió plenària que no hi haurà un procediment de participació ciutadana perquè “no “tenen” perquè fer-ho”.

 

 

Què diem des d’ametlla’t?
Nosaltres entenem i veiem amb bons ulls la oportunitat que suposa que una gran superfície d’aquestes característiques s’instal·li al nostre poble. Malgrat disposar ja d’una quantitat excessiva de supermercats, entenem que en aquest cas molta gent hi té una simpatia diferent a altres marques estatals o estrangeres.

És per això que el que recordem al govern és que ja tenim un espai pensat per a aquests usos: l’àrea comercial Sant Jordi, just a l’altre costat de l’autovia.
En el centre comercial Sant Jordi hi tenim a dia d’avui una façana principal (entrada als principals supermercats) i una de secundària, on hi hauria el pàrquing posterior.

 

proposta

Alternativa proposada per Ametlla’t

 

La nostra proposta consisteix en dinamitzar l’actual part posterior, convertint-la en façana principal, i col·locar allà aquest nou equipament i/o qualsevol altre que s’hi vulgui instal·lar.

D’aquesta manera, donem l’esquena a l’autovia i centrem el focus d’atenció en aquest espai, ben comunicat, amb fàcil accés per a veïns i veïnes de l’Ametlla o gent d’altres poblacions.

Ens preocupa veure com el govern prioritza en tot moment tenir content al soci/empresa inversora que no pas els interessos dels ciutadans pels qui, se suposa, treballem.

No creiem, però, que faci falta massa valoració política. Les dades parlen per si soles. Aquesta veritable bogeria obeeix, de ben segur, interessos i acords en despatxos que espanten de veure tan a prop de casa.

El nostre grup ja va presentar al·legacions al primer projecte, que van ser acceptades, i seguirem treballant per evitar que decisions tan importants per a l’Ametlla siguin preses de forma improvisada i sense el debat i estudi necessaris.