VOTAREM EN CONTRA atès que

S’introdueix en aquest pla i, alhora justifica la seva proposta de realització a dos anys, un tema sorprenentment qualificat de “nou element en l’escenari econòmic” com és la situació de la concessió del complex esportiu de Can Camp que avui gestiona l’empresa Instal·lacions de Lleure SL.

(Utilitzem aquesta expressió perquè es menteix clarament quan es qualifica de nou element un tema que l’equip de govern coneix, segons es desprèn de la documentació oficial, com a mínim, des de desembre de 2014. Hi ha indicis que fan pensar que fins i tot ho coneix des de l’any 2013 ja que existeixen documents on l’empresa Instal·lacions de Lleure SL manifesta que va comunicar a l’equip de govern que no pagava les quotes del préstec que va servir per finançar les obres del complex esportiu des d’abril de 2013.)

En relació a aquest tema, ja vam exposar en seu plenària les raons que ens porten a considerar l’existència d’una gestió molt deficient per part d’aquest equip de govern, gestió que pot suposar l’existència d’importants pèrdues patrimonials

(Podeu consultar la nostra presentació exposada en el Ple extraordinari de data 10 de maig on s’explica amb detall quina ha estat l’acció i l’actitud de l’equip de govern en relació a aquest tema – http://ametllatamberc.blogspot.com.es/2016/06/ple-extraordinari-10-de-maig-de-2016.html) 

per aquest Ajuntament i que ha introduït elements absolutament innecessaris

 (Ens referim a actuar de forma contrària a les indicacions dels interventors i de la secretària municipals, i, especialment al fet de generar arguments a l’empresa perquè aquesta pugui articular una sèrie de motius davant d’un jutjat)

que poden ser utilitzats per plantejar hipotètiques dificultats en la negociació amb el concessionari que serveixin de justificació política per a una sortida interessada, que al nostre parer pot perjudicar econòmicament la nostra hisenda municipal.

(Els arguments anteriors que l’empresa pot fer valer per plantejar un judici genera una situació que es pot fer servir políticament per trobar la solució fàcil de “atès la dificultat de les negociacions i la incertesa del resultat del judici plantegem un acord entre les parts que sempre serà més beneficiós, (…)” Solució que resol el problema políticament, els “treu el mort de sobre” i contenta l’empresa que és indemnitzada i marxa tranquil·lament. Aquesta actitud és impròpia d’un equip de govern que ha de defensar els diners públics amb totes les seves forces amb independència que això li generi problemes en el seu dia a dia. Un bon gestor públic, un bon polític, ha de saber enfrontar-se a aquests problemes i buscar sempre la solució que més afavoreixi els interessos de l’Ajuntament i que menys costos suposi. Un mal polític busca evitar-se problemes i alhora busca excuses i justificacions que li permetin arribar a un acord presumptament beneficiós quan en realitat no ho és. Es tapa el problema pagant amb diner públic. I AIXÒ NO HO PERMETREM.) 

De la lectura de la memòria de l’Alcalde es desprenen tot un seguit d’actuacions que confirmen aquesta dinàmica i que no compartim en cap cas.

 (La memòria presentada per l’Alcalde per justificar el Pla econòmic financer que l’Ajuntament està obligat a fer per llei com a conseqüència del resultat de dèficit de l’any passat, inclou el tractament del tema de la concessió del complex esportiu de Can Camp, que avui gestiona l’empresa Instal·lacions de Lleure SL. I ho inclou entrant en consideracions que van més enllà de les que en aquest moment serien estrictament necessàries. Es parla de rescatar la concessió i d’indemnitzar l’empresa, de trobar una nova empresa que ho gestioni i cobrar un cànon d’uns 100.000 euros, de subrogar-se en el préstec i pagar directament el que queda pendent i renegociar les condicions amb el banc i hipotecar les instal·lacions, etc. Tot ho fa amb xifres i estimacions que no es fonamenten en cap cas. Tot plegat sembla estar preparant el terreny per arribar a un acord amb l’empresa, treure’s el mort de sobre, demostrant que el que menys li preocupa és el que realment costi l’operació. Cal recordar que, segons dades del darrer informe de què es disposa (Març de 2016. GFS Auditores Asociados. Informe sobre els treballs d’anàlisi i control financer a posteriori de la concessió administrativa del complex esportiu Can Camp per al període 2014-2015 del que és concessionari Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa SA), “La societat no paga les quotes del préstec hipotecari formalitzat pel finançament de les inversions de la concessió des del mes d’abril de 2013. És molt important destacar que el pagament de la subvenció anivelladora per part de l’AJUNTAMENT al CONCESSIONARI està afecte a què el concessionari faci efectiu aquests pagaments hipotecaris. L’import pendent a febrer de 2016 és de 850.287,02 euros (697.722,52 euros pel préstec hipotecari i 152.564,50 pel préstec ICO)”. A més cal afegir els 50.653 euros que hauria d’haver reclamat a l’empresa com a conseqüència de l’excés de subvenció que se li va donar en el seu moment per les obres del vial d’accés. En unes altres paraules, 50.653 euros regalats directament a l’empresa. Una altra negligència més.).

Anunciem que farem les actuacions escaients per tal d’evitar qualsevol perjudici econòmic innecessari a la nostra hisenda municipal alhora que cridem l’atenció de tots els regidors i regidores del significat i responsabilitat del seu vot en aquest pla econòmic financer que introdueix una via concreta de sortida al tema de la concessió, adoptada de forma absolutament unilateral, arbitrària i mancada de qualsevol justificació mínima que un tema d’aquest abast requereix.