Un dels temes dels quals Ametlla’t va fer bandera durant la campanya va ser la de fer una bona gestió del cos de policia local de l’Ametlla. Vam insistir molt que les nostres promeses no eren buides i es quedaven a la campanya per tal de convèncer per uns vots, sinó que eren intencions reals de canvi. I així ha estat també amb la policia. Una vegada hem entrat al govern i hem pogut aprofundir en el tema i veure què està passant realment ens hem adonat que el que passa no és cap llegenda urbana: hi ha un problema important dins el cos de policia. No és, però, un problema de recursos (ja vam veure com l’anterior govern dotava la policia amb els últims gadgets per controlar-ho tot), sinó que és un problema de personal.

És prou conegut per tothom que hi ha persones dins la policia que no saben quina és la seva funció de servei públic i d’ajuda al ciutadà i fan mal ús de la seva autoritat d’una manera més que reprobable. Molts de nosaltres ens hem atemorit davant actituds que es podrien qualificar d’intimidatòries o abusives, o hem estat sancionats o sentit assetjats d’una manera que no té res a veure en com ha de funcionar una policia del segle XXI i que no segueix les directrius de cap govern municipal.

Això, però, no és cap novetat. Aquest problema s’arrossega des de fa moltes legislatures i era conegut per anteriors governs, que no han aconseguit arreglar-lo. No sabem si és perquè han mirat cap a una altra banda o el que s’ha fet fins ara no ha funcionat, però la qüestió és que fa molts anys que s’ha instal·lat a l’Ajuntament una dinàmica d’expedients, demandes i contrademandes que afecten, no només la dinàmica del propi cos de policia, sinó també el funcionament intern de tot l’Ajuntament i les persones que hi treballen. Des d’Ametlla’t treballem des del govern per a solucionar aquest tema de manera immediata i radical. Un poble com el nostre, amb els problemes de seguretat que estem patint als barris, necessita un cos de policia compromès i permanentment al costat del ciutadà, amb el que els veïns i veïnes ens sentim acompanyats davant de qualsevol problema.

La solució passa per implementar un nou model de policia, amb unes normes de funcionament i directrius ben clares. La policia que volem ha de ser, com sempre hem dit, propera i exemplar. I això significa que ha de ser una policia amiga, al servei del ciutadà i sempre disposada a servir-lo, no a castigar-lo. El nostre model és un model més educador que sancionador; la tasca dels agents no ha de ser la de recaptar sinó vetllar per l’ordre i la seguretat. Cal incorporar de seguida nous responsables al cos de policia que posin en marxa aquesta nova manera de treballar i ajudin a acabar amb els vicis que ja fa massa anys que s’arrosseguen.

Ens comprometem a que, des del Govern, es prenguin les decisions que calen en aquest sentit i s’anunciïn en les properes setmanes.