El número de setembre d’aquest diari apareixia amb aquest titular a la portada: “Nord i sud, connectats”. Una foto de la carretera de Sant Feliu acompanyava el titular, amb el següent peu de foto: “Aspecte de la carretera BP 1432, un cop finalitzades les obres”. En canvi, preguntat l’alcalde per si les obres estaven acabades, va respondre que no, el passat 21 d’octubre durant un ple extraordinari. Per què? Els únics punts de l’ordre del dia van ser les aprovacions inicials del projecte complementari el modificat d’aquestes obres. Feien referència, principalment, a l’asfalt de la carretera. Molt senzill i net en aquest aspecte: el projecte inicial no preveia l’asfalt de tota la carretera, cosa que va acabar sent necessària.

Però per què va mentir l’alcalde al ple? Perquè l’obra principal de la passada legislatura s’ha executat sense licitar ni adjudicar, fora de procediment i fora de les garanties que ofereix un procés legal, obert i transparent. El ple va aprovar simular i falsificar un procés d’adjudicació d’unes obres que ja estan executades, com tothom sap, i com ells mateixos en presumien en aquest diari. I bé que fan de presumir-ne, l’oposició en bloc vam valorar molt positivament el resultat.

Volem un Ajuntament amb garanties
És greu, però, enganyar els ciutadans, que ara veuran com es porta a exposició pública unes “futures” obres ja realitzades, i és greu explicar que això no comporta cap risc per l’Ajuntament. Hi ha un risc de perdre la subvenció de la diputació, subjecta a que s’executi segons el procediment legal establert. En segon lloc, hi ha una irregularitat en el procediment, amb el risc legal corresponent, ja que es va donar l’ordre de continuar unes obres fora de qualsevol pressupost o contracte, tot i la prohibició legal explícita, per la pèrdua de garanties que comporta. No vam amenaçar amb denúncies, ni vam acusar de mala fe, o corrupció. Vam oferir una alternativa que el govern va rebutjar. Hi ha una figura legal, com vam explicar al ple, que permetria regularitzar la situació, a través de reconèixer que les obres ja estan fetes, evitant enganyar els ciutadans amb una exposició pública d’un projecte ja executat.

Som constructius
Volem un alcalde i un Ajuntament segurs i impecables jurídicament, i per això vam demanar únicament que es corregís el procediment. Si algú té ganes de buscar draps bruts als pobles de Catalunya, com sembla que passa, no volem que en trobin cap al nostre. Els contractes complementaris i modificats, com el que es va aprovar el 21/10, és el primer que es mira quan es volen buscar irregularitats, i per culpa d’un tarannà gens dialogant i de considerar l’oposició com una molèstia que més val ignorar, ara correm un risc. Desgraciadament, aquest cas il·lustra perfectament el balanç dels primers 100 dies de govern.