Aquesta ha estat la intervenció del nostre portaveu en el primer punt de l’ordre de dia: aprovar la urgència d’aquest ple. Després de la votació, en la que s’ha aprovat la urgència, malgrat que Ametlla’t amb ERC i Ametlla en Comú haguem votat en contra, hem abandonat el Ple.