GOVERN DE L’AMETLLA

Govern de coalició entre ERC, Ametlla’t i L’Ametlla en Comú Podem

Esquerra Republicana, l’Ametlla en Comú i Ametlla’t, hem arribat a un acord definitiu per la investidura i la confecció del govern municipal cara els 4 anys vinents.

Des d’Ametlla’t hem decidit optar per la responsabilitat, sempre tenint clar, però, que un canvi de cares mai garanteix el canvi real. És per això que, després d’aconseguir acordar tot un seguit de punts que, creiem, suposaran el veritable canvi que l’Ametlla necessita, hem facilitat la investidura del candidat de la llista més votada, Pep Moret.

L’acord, que el podeu trobar al final d’aquesta pàgina, desenvolupa els prinicpals canvis que durà a terme el govern, els punts programàtics que cal abordar durant aquests quatre anys i l’organització política del propi govern. A continuació, però, us fem un resum dels punts més rellevants:

◾️ Canvi en la figura de l’alcalde. El principal òrgan de decisió serà la Junta de Govern, que estarà formada per:
  – L’alcalde i un membre d’ERC.
  – 2 membres d’A’t
  – 1 membre de l’AenC

◾️Canvi en la concepció tradicional de les regidories: Creació dels equips de regidoria, com a comissió de treball. El regidor electe que formi part del govern assumirà, doncs, una funció de coordinació i gestió de treball en equip en els quals també participin els i les tècnics/es i treballadors municipals. Aquests equips de suport estaran integrats per les persones proposades per cadascun dels grups municipals que formen part de la Junta de Govern, preferentment d’entre les que formaven part de les llistes electorals de les respectives candidatures. El Ple d’equips serà l’òrgan de deliberacions i de màxima participació. En aquest, els equips de regidoria hi retran comptes.

 

◾️Hi haurà aproximadament unes 23 regidories, dividides en les següents 5 àrees, també 2 d’ERC, 2 d’A’t i una de l’AeC:
  – Territori, coordinada per Pere Marieges (A’t)
  – Serveis a les Persones, coordinada per Raquel García (ERC)
  – Governança i Règim Intern, coordnada per Jan Santaló (A’t)
  – Promoció Econòmica, coordinada per Mireia Morillas (ERC)
  – Educació i Cultura, coordinada per Beti Español (A’t)

◾️El nou govern haurà d’implantar un sistema de màxima transparència. Per a l’aprovació dels pressupostos s’haurà d’implementar un tràmit necessari de participació ciutadana que reculli iniciatives i propostes concretes. Caldrà, també, que el govern faci un acte públic per retre comptes davant la ciutadania com a mínim dues vegades l’any.

Més enllà de totes les mesures del programa, part de l’acord també és donar prioritat a resoldre les següents qüestions abans que finalitzi l’any:

✔️ Auditoria a l’Ajuntament
✔️ Situació a Can Draper
✔️ Habitatge Social per a joves i gent gran.
✔️ Policia Local
✔️ Remunicipalització dels recursos públics

Pere Marieges i Castells

Pere Marieges i Castells

Primer Tinent d’Alcalde
Cap d’Àrea de Territori.
Regidor d’Urbanisme i Obra Pública
Regidor de Mobilitat i Transport Públic.

Beti Español i Castells

Beti Español i Castells

Cap d’Àrea de Cultura i Educació.
Regidora de Cultura.
Regidora de Comunicació.
Regidora de Cooperació.

Jan Santaló i Lloret

Jan Santaló i Lloret

Quart Tinent d’Alcalde
Cap d’Àrea de Governança i Règim Intern.
Regidor d’Hisenda.
Regidor de Transparència.
Regidor de Noves Tecnologies.