En el passat ple extraordinari d’octubre, l’alcalde ens va felicitar junt amb L’Ametlla En Comú per, segons ell, votar en contra de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del poble. Concloïa així, doncs, un trist debat en què, una vegada més, ni ens escolten ni ens volen escoltar.
En primer lloc, és important que s’entengui què s’estava realment portant a “votació” al consistori. Dos anys després que caduqués el contracte de manteniment, el govern municipal ha trobat urgent aprovar la seva renovació mitjançant un ple en convocatòria extraordinària. I malgrat negar-ho en ple, ells mateixos ens van afirmar en comissió informativa que quan venen eleccions, és el que toca.

Parlem d’un ple enganyós, ja que el que se’ns porta a “votació” no és ni l’eficiència energètica ni el pla de millora de l’enllumenat públic (en el que, per variar, no se’ns ha convidat). El que se’ns presenta és un plec de clàusules i condicions per la durada de 13 anys.
No anem en contra de l’eficiència energètica ni de la millora de l’enllumenat al poble. Si no, una vegada més, de la manera de fer les coses. Un contracte de 13 anys, sigui del que sigui, mai pot ser bo pel poble. I menys parlant d’assumptes on la tecnologia n’és protagonista. anem en contra de l’eficiència energètica ni de la millora de l’enllumenat al poble. Si no, una vegada més, de la manera de fer les coses. Un contracte de 13 anys, sigui del que sigui, mai pot ser bo pel poble. I menys parlant d’assumptes on la tecnologia n’és protagonista.
No podem permetre que se’ns barregi el concepte d’eficiència energètica, del que sempre en fem bandera, amb hipotecar l’ajuntament durant 3 legislatures per un import de gairebé 4 milions d’euros. No pot ser de cap manera que els interessos del poble i tants diners quedin en mans d’empreses que, al final, sempre van a fer “calers”.

Parlem d’una inversió que s’ha d’amortitzar en 13 anys. És a dir, que el 2031 tot just haurem acabat de pagar lluminàries a preu del 2018 que farà 13 anys que estan desfasades a una empresa que només haurà de garantir que el consum es vegi reduït un 60% respecte a l’actual. Percentatge que amb la mera instal•lació de les noves lluminàries tipus LED ja estarà garantit. Per tant, ni és aquesta una bona inversió pel poble ni la nostra factura de la llum baixarà. I a tot això, l’enorme afegit que no hi haurà cap nou punt de llum en tot el poble.

La manera adequada, a parer nostre, seria procedir amb actuacions molt més puntuals, garantint que millorem l’enllumenat del poble de la mà de l’avenç tecnològic que, com tots sabem, avança a intervals molt més curts que no pas 13 anys.

El que ens sorprèn més, però, no és l’ajuntament faci una mala inversió. Ja fa mesos que veiem a l’Ametlla obres totalment innecessàries, com els 712.786 € per la millora del parc de Maria Lluïsa (ara diuen que seran 500.000, una ganga). El que ens sorprèn és que reivindiquin el discurs de l’estalvi que, sentint-ho molt, no ens el creiem.

Des d’Ametlla’t pensem que tot plegat consisteix a dissenyar l’espai públic sota un model definit, ordenat i sostenible. I no en anar fent obres i més obres a l’engròs per posar pegats a les coses perquè quedin més boniques des de fora.

Aquesta és la diferència entre anar cap a un model mitjançant parts que es complementen, o d’imposar parts aleatòriament que ens porten cap al caos urbanístic.