Moció per una Ametlla lliure de caça

Pocs temes a l’Ametlla han generat tanta inquietud darrerament com les batudes de caça del senglar, que enguany s’haurien realitzat al nostre municipi cada dissabte des del febrer fins l’abril. Tot un rècord, tenint en compte que són cinc dissabtes consecutius de caça...

Entrevista a Pere Marieges: “Una de les prioritats del meu grup és trencar el cercle viciós que foragita gent jove i gent gran del nostre municipi, impedint així el seu arrelament. Volem garantir-los l’accés a l’habitatge.”

Provinent de Barcelona, en Pere Marieges té 62 anys i és pare de família amb tres fills i 4 néts.Arquitecte municipal d’aquest Ajuntament durant 10 anys, 1989-1998, va ser regidor d’Obres Públiques i Urbanisme la legislatura 2003-2007 formant part de...

Imaginem Can Draper per a imaginar l’Ametlla

Fa temps que la urbanització de la zona de Can Draper està en boca de tots. Hi ha hagut propostes, debats, discussions, articles i fins i tot vídeos sobre Can Draper, però qui s’ha parat realment a pensar com li agradaria que fos Can Draper, i en extensió l’Ametlla?...